ਸੋਅ, ਓਮਾਰ ਲੇਵੀ, ਪਾਸਕਲ
ਸ਼ਾਖਾ, ਜੋ. || 1287

ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਰ-ਰਹਿਮ ਜੀ.ਜੀ. ਕਲਾਇੰਟ ਲਿਸਟ

ਏਜੰਟ: ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਰ-ਰਹੀਮ
ਏਜੰਸੀ: || 2648 Mars Sports Entertainment
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https: //www.marssportse.com/

ਪਲੇਅਰ ਟੀਮ Pos ਉੱਚਾਈ ਭਾਰ Birth Date ਉਮਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਯੋਸ
ਜਾਰਜ ਬੀਮਨ ਐਨ / ਏ ਜੀ.ਐਫ. 6-4 175 Apr 26, 1991 27 Unrestricted Free Agent 0