ਲਾਲ
ਫਿਲਡੇਲਫਿਆ ਸਿਕਸਰਜ਼

ਬਾਇਓਸਟੀਲ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ

ਤਾਰੀਖ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਕੋਰ ਸਕੋਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨ ਐਮਵੀਪੀ
04/09/2018 ਵਾਈਟRed 147 131 ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਗੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਲੁਜੈਂਟਜ ਡੋਰਟ, ਕੁਇਂਸੀ ਗੇਰਿਅਰ
04/10/2017 || | 993 Red ਚਿੱਟਾ 153 135 ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਗੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਲੁਜੈਂਟਜ ਡੋਰਟ,Matur Maker
04/11/2016 ਵਾਈਟ ਲਾਲ 120 118 ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਗੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਾਹਵੋਨ ਬਲੇਅਰ, ਕਲਿਫ ਯੰਗ
04/14/2015 ਲਾਲ ਵਾਈਟ 99 95 ਮੈਟਾਮੀ ਅਥਲੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਮਾਲ ਮੁਰਰੇ, ਜਲਨ ਪੋਰਜਰ