ਬਿਗਗਿਨਸ, ਜੌਨ
ਫਿਲਡੇਲਫਿਆ ਸਿਕਸਰਜ਼
ਹੇਨਸ-ਸਮਿੱਥ, ਕ੍ਰਿਸ. = 1511

Muhammad Abdur-Rahim International Client List

ਏਜੰਟ: ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਰ-ਰਹੀਮ
ਏਜੀ ency: ਮੰਗਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https: //www.marssportse.com/

ਪਲੇਅਰ ਟੀਮ POS ਉੱਚਾਈ ਭਾਰ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉਮਰ Contractual Status ਯੋਓਸ
ਜਾਰਜ ਬੀਮਨ ਐਨ / ਏ ਜੀ.ਐਫ. 6-4 | || 2531 175 ਅਪਰੈਲ 26, 1991 27 ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੁਫਤ ਏਜੰਟ 0