ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੱਕਸ
ਫਿਲਡੇਲਫਿਆ ਸਿਕਸਰਜ਼
ਹੌਸਬੀਹਲਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਥਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

Formal Name: KG Lefkadas
Home To: AE Doxa Lefkadas